Økonomisjef

Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag dekker geografisk hele Numedal og har til sammen 6 700 innbyggere. Numedal grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Numedal er en av landets største hytteregioner med om lag 9500 fritidseiendommer. I ferier og høytider mangedobles derfor befolkningen i de tre kommunene. Numedal har mye å tilby deg som er glad i natur og friluftsliv. Både Trillemarka naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark ligger innenfor kommunegrensene. Kommunene har et rikt organisasjonsliv og et variert arbeidsmarked hvor offentlig tjenesteyting og produksjon og service knyttet til det store antall fritidseiendommer er spesielt viktig. Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har felles økonomifunksjon (FØNK), og har ledig spennende stilling som økonomisjef.

FØNK er et interkommunalt samarbeid med ansatte i alle tre samarbeidskommunene.
FØNK har ni ansatte i tillegg til økonomisjefen. Arbeidsgiver er Nore og Uvdal kommune. Det vil være fleksibilitet med hensyn på
primærkontorsted i de tre kommunene. Økonomisjefen har i prinsippet samme rolle og faglig ansvar i de tre kommunene og inngår i
rådmannens ledergruppe i hver av kommunene. FØNKs styre består av rådmennene i de tre samarbeidskommunene.

Vår nye økonomisjef får en utfordrende og interessant nøkkelstilling for tre kommuner. Stillingen er sentral for økonomisk planlegging,
styring og kontroll i alle kommunene. Som leder av felles økonomifunksjon har du store muligheter for å påvirke utviklingen av god økonomistyring i de tre samarbeidskommunene.

Kommunene er langt fremme i bruk av innovative løsninger og ny teknologi og deltar sammen med fire andre kommuner i regionsamarbeidet i Kongsbergregionen.

Arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper 

 Vi tilbyr 

Det vil bliutarbeidet egen lederavtale med kommunedirektøren (rådmann).
Fleksibilitet mht primærarbeidssted i de tre samarbeidskommunene.

Det krevesførerkort, og det må påregnes bruk av egen bil.

Aktuellekandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål omstillingen kan rettes til kommunedirektør Rune Antonsen i Nore og Uvdal kommune, mobil: 913 39 943 eller vår rådgiver i Skagerak Consulting, Jan Sebjørnsen Storstein, mobil: 950 09 444

Søknadsfrist 8.juni 2020 – og det søkes elektronisk via Nore og Uvdal kommunes hjemmeside.  


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2020-06-08